Afdelinger

Maskinværksted

I vort maskinværksted kan vi bearbejde såvel store som små emner.

Vort maskinværksted har en stor kapacitet og kan håndtere meget store emner. Vi arbejder med  drejebænke, høvle, skæreborde, fræsemaskiner, bore – og fræseværker og vor specielbygget maskiner som vor bredbåndssvejsemaskine/pulversvejer, hvor vi kan udføre påsvejsning af slidlag på valser, hjul og ruller på op til 60 mm..

Vi har endvidere ekspertise i specielfremstillet dele i meget små antal – ofte kun en enkelt enhed, der måske skal monteres i et produkt vor øvrige produktionsafdelinger har fremstillet.

Vore maskinarbejdere arbejder også ude i “marken” og har bla. løst opgaver i Irland, Sverige og Norge.

Sammen med vor montageafdeling udfører maskinafdelingen også demontering og efterfølgende montage af maskiner i b.la. medicinalindustrien.

 

Engineeringsafdeling

Vores engineeringsafdeling beskæftiger både ingeniører og tekniske assistenter / konstruktører.

Engineeringafsdelingen modtager alt lige fra ideer, skitser, arkitekttegninger til færdige produktionstegninger og gør herefter produktet “levende” med værkstedstegninger, detailtegninger og dokumentation til brug for kvalitetssikring.

Produktion og montage

I vor produktions- og montagehaller fremstilles større og ofte avanceret stålkonstruktioner, b.la. filtre, ovne, større maskinenheder samt varmevekslere, paneler og brodele.

 

Auto- og hydraulikværksted

Vores hydraulikværksted fremstiller, reparerer og vedligeholder hydrauliske styrestystemer, hydraulik på lastvogne, kraner mm.

Vores autoværksted udfører reparation af b.la. lastvogne, lastvognskraner og traktorer.

 

Kranafdeling

Kranafdelingen fremstiller kraner, kranbaner og udfører reparationer og vedligeholdelse af egne og fremmede kraner.